De metafoor van de watermolecuul...

 

 

Stel dat een watermolecuul verstandelijk met je communiceert. Jij zegt: "je bent water want je bestaat uit àlle eigenschappen van water". Je probeert de kleine watermolecuul uit te leggen dat hij water in microscopische vorm is maar als er héél veel dezelfde watermoleculen bij elkaar zijn er een druppel, plas water of ijsklontje is. Afhankelijk van de omstandigheden uiteraard!

 

De watermolecuul volhardt en zweert; ik ben geen druppel, plas of ijsklontje! Ik ben een klein en kort bestaande watermolecuul!! (de beperkte waarheid op dat moment). Ineens zegt een plas water tegen de watermolecuul; Ik ben een plas water maar ik was eerst een grote zee. Ik besta uit héél veel watermoleculen en ben water net als jij, maar als de vurige hete zon heel lang op mij schijnt ben ik weg, onzichtbaar verdampt in héél veel watermoleculen. De watermolecuul denkt dat de plas gek is. De druppel en het ijsklontje hullen zich verder in stilzwijgen. Zij weten het wél...

 

Stel nu dat de watermolecuul zich “bewust” is. Dan "weet" de watermolecuul dat het water is en vele situaties en toestanden van bestaan ervaart. Dan "weet" ieder watermolecuul dat het water is! De eenzame, onwetende en onbewuste watermolecuul komt daar ook vanzelf wel achter zodra het weer versmolten is met water.

 

Weet wie, wat en waarom je bent...

 

 

 

 alles-is-logisch.webnode.nl

 

is een korte impressie

over Music & Sound.

 

Meer interessante websites:

 

www.goudelixer.com

 

www.zilverelixer.com

 

www.watwijweten.com

 

 

 

 

De metafoor van de watermolecuul... - Alles Is Logisch

 

Het wonder van de kosmos in al haar facetten en gedaanten is ondoorgrondelijk...

 

Al and Mighty
Alles Is Logisch